01 mrt 2024 09:31

Agenda van de ministerraad van 1 maart 2024

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Verkiezingen: speciaal model van oproepingsbrief voor het kieskanton Sint-Genesius-Rode
 • Renovatie van de Zuidertoren in Brussel
 • Beliris: restauratie/renovatie van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Overheidsopdracht voor de Dienst Vreemdelingenzaken
 • Verwerking van persoonsgegevens door de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken
 • Wetboek van de inkomstenbelastingen: uitbreiding van het toepassingsgebied van de vrijstelling van aangifteplicht
 • Niet-indexering van remgeldplafonds
 • Erkenning van schietparij Driesstraat als daad van terrorisme
 • Verlenging juridische bijstand inzake bouw windmolenpark te Duinkerke
 • Domeinconcessie voor Modular Offshore Grid installaties Prinses Elisabeth Zone
 • Uitbreiding gebruik van elektronische procedure bij Raad van State
 • Wijziging van het regelgevend kader inzake de toegang tot gezondheidszorg voor verzoekers om internationale bescherming
 • Gedeeltelijke omzetting van de richtlijn (EU) 2022/2041 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie, wat de overheidssector betreft
 • Modernisering statuut mandaathouders in de federale overheidsdiensten, instellingen van sociale zekerheid en sommige instellingen van openbaar nut
 • Wijziging van de regelgeving inzake overheidsopdrachten wat de opdrachten uitgevoerd in het buitenland en de ondertekening betreft
 • Varia