10 jan 2014 09:50

Agenda van de ministerraad van 10 januari 2014

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

  • Verhoging van de kosten voor een beroep bij de Raad van State
  • Hervorming van de afdeling administratieve geschillen van de Raad van State
  • Organisatie van de hulpverleningszones
  • Autonome verstrekking van de politiële informatie en gegevens met gerechtelijke finaliteit
  • Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten voor het strafrechtelijk en het veiligheidsbeleid
  • Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gemeenschappen voor de uitoefening van de opdrachten van de justitiehuizen
  • Meerjarencontract van onbepaalde duur voor het Zoomit-project
  • Toepassing van het verdrag over de maritieme arbeid 2006 - tweede lezing
  • Diverse bepalingen om de stabiliteit van de Belgische financiële en banksector te versterken
  • Defensie neemt deel aan een coachingopdracht van onderrichters van het Burundese leger