09 jul 2015 17:29

Agenda van de ministerraad van 10 juli 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Diverse bepalingen inzake asiel en migratie
 • Hervorming van de Beleidsraad van het Poolsecretariaat
 • Federaal plan gendermainstreaming 2015-2019
 • Wijze van aanwijzing van de Belgische leden in het Sociaal en Economisch Comité
 • Aanstelling van de consulenten voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer binnen de politie
 • Betaling van overuren in de openbare sector
 • Wijziging van sommige bepalingen in verband met de evaluatie en de stage in het federaal openbaar ambt
 • Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van Defensie 2015
 • Overheidsopdracht met betrekking tot de aankoop van Rapid Reaction Vehicles voor Defensie
 • Overheidsopdracht voor het onderhoud van de infrastructuur van de hypotheekbewaringen van de FOD Financiën
 • Wijziging van de wet betreffende de hervorming van sommige economische - tweede lezing
 • Verschillende wijzigingen inzake douane en accijnzen
 • Verlenging van de inhuring van de gevangenis te Tilburg met één jaar
 • Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2015
 • Renovatie van de Belgische ambassade in New Delhi
 • Detachering van een expert in veiligheid en terrorismebestrijding in Jordanië
 • Verlenging van de bijdrage aan de internationale coalitie tegen DAESH in Irak
 • Migrantencrisis in de Middellandse Zee: Belgische steun aan het hoofdkwartier van de operatie EUNAFVOR MED
 • Varia