11 jun 2021 09:03

Agenda van de ministerraad van 11 juni 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via videoconferentie plaatsvindt.

 • Benoeming van een Nederlandstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof
 • FOD Kanselarij: overheidsopdracht voor mediadiensten en diensten voor de verspreiding van informatie
 • Goedkeuring van een aantal kleinschalige detentieprojecten
 • Benoeming van de vertegenwoordigers van de regering bij de federale culturele instellingen
 • Wijzigingen aan de statuten van Proximus          
 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Optrekking van het geboorteverlof voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones
 • COVID-19: aanpassing in de bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel  
 • Maatregelen betreffende de opleidingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en de civiele bescherming als gevolg van de algemene coronamaatregelen       
 • Organisatie van de arbeidstijd in de bouwsector
 • Verlenging van het verlof voor mantelzorg         
 • Inschrijving van de kunsthandelaars en de entrepots bij de FOD Economie
 • COVID-19: toekenning van een dotatie aan het RIZIV voor het jaar
 • COVID-19: verlenging van de vrijstelling van sociale bijdragen op de overuren in de essentiële sectoren
 • Administratiekosten die aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend voor 2020 en 2021   
 • COVID-19: wijziging inzake de tegemoetkomingen voor tijdelijk werkloze personen met een handicap
 • Wijzigingen in wetten betreffende de nucleaire en openbare veiligheid
 • Capaciteitsvergoedingsmechanisme: vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm, de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang             
 • Akkoord voor de statistische overdracht van hernieuwbare energie       
 • Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet   
 • Benoeming bestuurders, ondervoorzitters en afgevaardigd bestuurder bij FPIM 
 • Verlenging van de pre-pack
 • Federaal plan Gender mainstreaming
 • Mededeling: economisch budget Federaal Planbureau
 • Varia