10 okt 2012 18:57

Agenda van de ministerraad van 11 oktober 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.

 • Dossiers inzake de budgettaire behoedzaamheid
 • Selectie van Optifed-projecten - tussenstap
 • Evaluatiecyclus in de federale wetenschappelijke instellingen
 • Nieuw systeem voor dagelijkse post bij FOD Financiën
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Wijziging van de statuten van Belgacom
 • Nieuwe aanwervingsstrategie voor federale en lokale politie - akteneming
 • Overheidsopdracht voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 • Vrijgave derde schijf van het investeringsprogramma 2012
 • Loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van het Waals Gewest
 • Maritieme veiligheid tegen piraterij op zee - tweede lezing
 • Deelname van Defensie aan de militaire staf van de EU bij de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten in Nigeria