11 jun 2015 18:44

Agenda van de ministerraad van 12 juni 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet
  • Optimalisatie van de asielprocedure - mogelijkheid tot weigeren, uitsluiten of intrekken van de internationale becherrming in geval van bedreiging van de maatschappij of de nationale veiligheid
  • Dossiers met betrekking tot de Regie der gebouwen
  • Overheidsopdrachten voor de FOD Financiën: Corporate Scanning System, GCOS8-mainframecontract en Fisconetplus
  • Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
  • Fusie van het Fonds voor de beroepsziekten en van het Fonds voor Arbeidsongevallen
  • Werking van de Commissie Kunstenaars
  • Quota dagen gelegenheidswerk in hoofde van de werkgever in de horecasector
  • Preciseren van de functie van bemiddelaar in het kader van de wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar
  • Varia