13 jun 2013 22:00

Agenda van de ministerraad van 14 juni 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Benoeming van een Franstalige rechter bij het Grondwettelijk Hof
 • Benoeming van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer
 • Nieuwe loopbaan voor personeelsleden van de federale overheid
 • Toepassing van het verdrag over de maritieme arbeid 2006
 • Exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen
 • Dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving
 • Bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties - tweede lezing
 • Overheidsopdracht voor de dienst Vreemdelingenzaken
 • Bestrijding van de schijnzelfstandigheid
 • Diverse bepalingen inzake de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen
 • Zestiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie
 • Inzet van een detachement F-16 in het kader van het Interim Air Policing Solution voor de Baltische staten
 • Deelname van Defensie aan de EU-operatie EUNAFVOR ATALANTA