14 jun 2012 19:48

Agenda van de ministerraad van 15 juni 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.

 • Dossiers budgettaire behoedzaamheid
 • Algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
 • Oprichting van een high level task force voor statistieken over de rekeningen van de overheidssector
 • Raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen
 • Benoeming van de leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
 • Selectie- en promotiemogelijkheden voor ambtenaren van federale overheidsdiensten - tweede lezing
 • Overheidsopdracht voor de FOD Financiën: abonnement op een financiële en economische gegevensbank
 • Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen toegewezen aan de Nationale Kas voor Rampenschade
 • Uitzonderlijke weersomstandigheden erkend als algemene ramp
 • Financiering van de licenties van de verdelers en voorlichters van gewasbestrijdingsmiddelen
 • Overheidsopdracht voor de FOD Sociale Zekerheid voor de infrastructuur telefonie
 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Minikredieten vallen onder toepassing van de wet op het consumentenkrediet
 • Diverse bepalingen inzake energie - tweede lezing
 • Financiële instellingen mobiliseren schuldvorderingen voor eigen financiering
 • Remgeld van toepassing voor verstrekkingen diëtetiek, podologie en bloeddrukmeters
 • Financiering van lokale medische kwaliteitsgroepen
 • Invoering van een globale kinderbijslag - beroepsziekten
 • Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake toegankelijkheid van de gezondheidszorg
 • Ontwerp van meerjareninvesteringsplan van de NMBS-groep
 • Zakelijke zekerheden op roerende goederen gemoderniseerd
 • Maatregelen inzake dienstencheques
 • Erkenning ambachtsman wettelijk vastgelegd
 • Planning van de Belgische deelname aan de NATO Response Force in 2012 gewijzigd
 • Deelname aan de tiende wedersamenstelling van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds
 • Voorbereiding van de Rio+20-conferentie