15 sep 2017 10:54

Agenda van de ministerraad van 15 september 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Samenwerkingsakkoord betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke lijst van erkende organismen voor de controle van de digitale kiessystemen
 • Addendum bij het samenwerkingsakkoord betreffende de ontwikkeling van een nieuw elektronisch stemsysteem
 • Addendum bij het samenwerkingsakkoord betreffende de ontwikkeling van een nieuwe applicatie voor het beheer van de kandidaturen en voor de overdracht van de verkiezingsresultaten
 • Samenwerkingsakkoord betreffende de ontwikkeling van een digitaal systeem voor de telling van de papieren stembiljetten
 • Verhuis van het arrondissementscommissariaat in Voeren
 • Versturen van een alarm-sms in geval van onmiddellijk gevaar of een grote ramp
 • Erkenning van de aanslagen in Stockholm, Barcelona en Brussel (25/8) als daden van terrorisme om de slachtoffers financieel bij te staan
 • Sluiting van een akkoord inzake ondernemingslicenties wat dataminingproducten betreft
 • Gewestelijke bevoegdheid voor de goedkeuring van het outplacementaanbod van de werkgever
 • Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2017
 • Deelname van een Belgische officier aan de operaties in het kader van de strijd tegen drugs in de Caraïben
 • Bijdrage van Belgische militairen aan een ontmijningsoperatie in het Kanaal
 • Varia