15 dec 2016 16:19

Agenda van de ministerraad van 16 december 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Overdracht van bepaalde personeelsleden van de RVA naar het Vlaams en Waals Gewest
 • Dotatie 2016 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van Europese Toppen
 • Overheidsopdrachten voor de hernieuwing van contracten met betrekking tot elektronische identiteitskaarten
 • Overheidsopdracht voor de Regie der gebouwen
 • Oprichting van de naamloze vennootschap van het Koninklijk Conservatorium Brussel
 • Overheidsopdracht: uitbreiding van de Sidis Suite-toepassing voor de FOD Justitie
 • Wijziging aan het Wetboek van economisch recht inzake het mededingingsrecht
 • Regeling voor de verzameling, bewaring en toegang tot gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde
 • Invoering van fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten - Tweede lezing
 • Basispensioenbijdragevoet 2019 voor het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de RSZPPO
 • Omzetting van de richtlijn om de kosten van elektronische communicatiewerken te verlagen
 • Belgische deelname aan de universele tentoonstelling in Dubai en oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie
 • Bijkomende overeenkomst bij het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
 • Operationele inzet van Belgische militairen aan boord van de NAVO AWACS vliegtuigen
 • Verderzetting van de Belgische bijdrage aan de NAVO-opdracht Resolute Support in Afghanistan
 • Deelname van Defensie aan de Europese trainingsmissie in de Centraal-Afrikaanse Republiek
 • Uitbreiding van het mandaat voor de Belgische trainers in Bagdad in het kader van de coalitie tegen Daesh
 • Verderzetting van de Belgische inzet in de strijd tegen Daesh
 • Varia