15 jan 2009 16:01

Agenda van de ministerraad van 16 januari 2009

Niet voor puiblicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

Niet voor puiblicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

 • Benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten
 • Bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de monopolierente die de Nationale Loterij moet betalen
 • Beroepsziekten en arbeidsongevallen: overdracht van de bevoegdheden binnen het RIZIV
 • Bijkomende voorwaarde om de activiteit thuishulp met huishoudelijk
  karakter uit te oefenen in PWA's 
 • Goedkeuring van het Nationaal klimaatplan 2009-2012
 • Overeenkomst tussen België en Peru inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel
 • Machtiging om leningen aan het Groot-Hertogdom Luxemburg toe te staan
 • Economisch relanceplen
 • Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering voor zelfstandigen, maaltijdcheques en mobiliteitsvergoeding
 • Uitvoering van het sociale luik van het relanceplan
 • Relanceplan: minnelijke invordering van schulden door deurwaarders 
 • Maximale schuldpositie van Fedesco verhoogd
 • Maatregelen van het relanceplan voor ondernemingen in herstructurering
 • Inspanningen voor personen uit de risicogroepen en voor de actieve
  begeleiding en opvolging van werklozen

Na de bespreking in de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.