16 jan 2015 10:08

Agenda van de ministerraad van 16 januari 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Verslag 2013 van de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de strijd tegen de economische fraude
  • Toezicht op het verkeersveiligheidsbeleid van politiediensten
  • Bestrijding van maritieme piraterij
  • Berekening van het pensioen van zelfstandigen
  • Gezamenlijke vergadering van de Belgische en Luxemburgse regeringen
  • Varia