15 jun 2010 12:25

Agenda van de ministerraad van 16 juni 2010 - Egmontpaleis

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

 • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Vrijgave van de tweede schijf van het programma voor openbare investeringen 2010
 • Nationale Loterij: voorlopig verdelingsplan van de toelagen vanwege de Nationale Loterij voor 2010
 • Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg: gebruik van bedrijfswagens 
 • Verzekering voor geneeskundige verzorging: remgeld en derdebetalersregeling
 • Verdeling van het budget voor het Belgische voorzitterschap

 Vergadering met de regeringen van de gemeenschappen en de gewesten:

 

 

 

 

 • Voorbereiding van de Europese raad van 17 juni 2010: strategie EU 2020
 • Organisatie van het voorzitterschap van de raad van de Europese Unie
 • Goedkeuring van het programma van het Belgische voorzitterschap 

  De vergadering gaat door in het Egmontpaleis vanaf 8u30.

  Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.