15 mrt 2018 16:27

Agenda van de ministerraad van 16 maart 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Overheidsopdracht voor de schoonmaak van de gesloten centra en de FITT-woningen beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken
  • Civiele bescherming: interventie van Casualty Extraction Teams
  • Vaststelling van het persoonlijk aandeel bij de tegemoetkoming van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
  • Niet-indexering van de remgeldplafonds in 2018 van bepaalde vergoedbare middelen in het kader van de ziekteverzekering
  • Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en van de zelfstandigen voor het jaar 2018
  • Voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog
  • Achttiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie
  • Voorbereiding van de Europese Raad van 22 en 23 maart 2018
  • Varia