16 feb 2017 17:52

Agenda van de ministerraad van 17 februari 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Vlaams Gewest over brandingsporten
 • Vereisten voor het markttoezicht op de uitrusting van recreatieve vaartuigen - Tweede lezing
 • Algemene uitvoeringsregels voor de nieuwe wet inzake overheidsopdrachten
 • Wijziging van het aantal vrijstellingen van terugbetaling in sectorcomité XV - Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Rapportage-nota van het redesign-programma van de federale overheid
 • Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en –analyse bij het INR
 • Wijzigingen in de samenstelling en de werking van de Gemengde Commissie inzake medicijnen
 • Overheidsopdracht voor de implementatie van een geïntegreerde ICT-oplossing in het kader van het project "i-Police"
 • Regels voor de terbeschikkingstelling van ambtenaren van de algemene administraties bij de parketten
 • Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake economie - Tweede lezing
 • Definitieve bepaling van de leveringstermijn van zendingen gefrankeerd met een kerstzegel
 • Het uitbaten van diensten waar een magnetische resonantie tomograaf is opgesteld
 • Wijzigingen betreffende de vergunning van de spoorwegonderneming
 • Voortzetting van de activiteiten van militaire bijstand in Niger in 2017
 • Varia