18 mrt 2022 09:38

Agenda van de ministerraad van 18 maart 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Benoeming van een rechter bij het Grondwettelijk Hof
 • Benoeming van leden van de wetenschappelijke comités opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen
 • Statutenwijziging van de NMBS
 • Heropstart interministeriële conferentie voor de bevoegdheid Handicap
 • Overheidsopdracht voor nieuwbouw in de kazerne van Flawinne
 • Auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt – tweede lezing
 • Vergoeding administratiekosten voor uitbetalingsinstellingen belast met werkloosheidsuitkeringen
 • Oprichting eDossier-platform: wijzigingen Sociaal Strafwetboek
 • Verdeling van de Infrabelsubsidie 2022 en financiering van een studie voor de spoorverbinding tussen Dinant en Givet
 • Strijd tegen het witwassen van geld
 • Diverse bepalingen inzake fiscaliteit
 • COVID-19: verlenging verlaagd btw-tarief op mondmaskers en hydroalcoholische gels
 • Gevangenissen Sint-Gillis en Dendermonde langer open
 • Oprichting Centraal register en wijziging bekendmaking van vonnissen en arresten
 • Subsidievoorwaarden voor organisaties die gerechtelijke maatregelen begeleiden
 • Beliris: evaluatie van de budgettaire vastleggingsbehoeften voor 2022
 • Bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis
 • Europees burgerinitiatief wordt toegankelijker en gebruiksvriendelijker
 • Wijziging van de vreemdelingenwet voor onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers
 • Implementatie van Single Digital Gateway: voorstel voor verdeelsleutel en financiering
 • BTW-verlaging naar 6 procent voor gas en elektriciteit voor residentiële contracten
 • Nieuw wettelijk kader binnenluchtkwaliteit voor openbaar toegankelijke plaatsen
 • Varia