17 mei 2017 17:58

Agenda van de ministerraad van 18 mei 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be

 • Plaatsing en algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten
 • Overheidsopdracht voor de aankoop van patrouillevaartuigen voor de scheepvaartpolitie
 • Juridische documentatie voor de magistratuur en de diensten van de rechterlijke orde
 • Onderwerping aan de sociale zekerheid van de managers van de instellingen van openbaar nut
 • Evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor 2017
 • Overheidsopdracht met betrekking tot de levering van plasmaderivaten aan de ziekenhuizen
 • Welvaartsaanpassingen 2017-2018 in het pensioenstelsel van de zelfstandigen
 • Gelijkstelling van studieperiodes voor het rust- en overlevingspensioen van zelfstandigen
 • Invoering van een doorlopend systeem van voorschotten op de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
 • Autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen
 • Ontwerptekst voor een Europese vertrouwensverbintenis voor de statistiek
 • Nieuwe nationale strategie voor civiel crisisbeheer
 • Varia