19 jun 2015 11:01

Agenda van de ministerraad van 19 juni 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Amendementen op het wetsontwerp houdende diverse sociale bepalingen
 • Aanwijzing van de voorzitter van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid
 • Overdracht van personeelsleden van de RVA naar het Vlaams Gewest
 • Diverse bepalingen Binnenlandse Zaken - geïntegreerde politie
 • FOD Buitenlandse Zaken: overheidsopdracht met betrekking tot de beschikbaarstelling van een globale "Wide Area Networking"-dienst
 • Omzetting van de Europese richtlijn betreffende de jaarlijkse financiële overzichten en de geconsolideerde financiële overzichten
 • Gebruik van radioactieve producten in de geneeskunde of diergeneeskunde - tweede lezing
 • Opheffing van de beperkte geldigheidsduur van de wet betreffende de strijd tegen maritieme piraterij
 • Bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector - Tweede lezing
 • Aanwending reservefonds van het gemeenschappelijke pensioenstelsel van de plaatselijke besturen
 • Wijziging voorlopige regels die als beheerscontract voor Infrabel en NMBS gelden
 • Deelname van België aan toekomstige internationale tentoonstellingen
 • Kandidatuur van België voor de Asian Infrastructure Investment Bank
 • Varia