18 mrt 2015 19:24

Agenda van de ministerraad van 19 maart 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Meerjarige opdracht cateringdiensten 2015-2019 ten behoeve van de federale open opvangcentra
  • Benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers voor de mandaatperiode 2015-2019
  • Socioprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikt erkende zelfstandige
  • Verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques
  • Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)
  • Wijziging van het Samenwerkingsakkoord betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten
  • Missies Civiel Crisisbeheer - Indicatieve Planning voor 2015
  • Varia