02 apr 2021 08:48

Agenda van de ministerraad van 2 april 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via videoconferentie plaatsvindt.

 • Dossiers over de Regie der Gebouwen

 • Aanduiding van de adjunct-administrateur-generaal van de HVW

 • Wijzigingen aan het Strafwetboek met  betrekking tot het seksueel strafrecht

 • Rechten die verbonden zijn aan de werken die het federale openbare ambt creëert

 • Overheidsopdracht voor de levering van gasdichte chemische beschermingskledij

 • Auteursrechten voor bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties

 • Pensioen van mandaathouders bij de Belgische Mededingingsautoriteit

 • COVID-19: uitstel van de bijdragen van jaarlijkse vakantie in de horeca en andere gesloten sectoren

 • Geïntegreerde praktijkpremie 2020 voor de artsen

 • Voorwaarden waaronder het RIZIV overeenkomsten kan sluiten voor pilootprojecten voor geïntegreerde zorg

 • COVID-19: verlenging van de maatregelen rond de periodes van arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen

 • Invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van het DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid

 • COVID-19: toekenning van extra middelen voor de daklozenopvang

 • Indexering van de stortingen in het Belirisfonds

 • Opvolging van de invoering van federale klimaat-beleidslijnen en -maatregelen 2021-2030

 • Elektriciteit: wijzigingen in het technisch reglement voor het beheer en toegang van het transmissienet

 • Energie: wijziging in de prekwalificatieprocedure in het kader van het capaciteitsmechanisme

 • Verduidelijkingen in de regelgeving betreffende radioactief afval

 • Nieuwe bevoegdheden en informatieplicht voor het FANC

 • Nucleaire veiligheid en beveiliging bij het toepassen van de veiligheidsvoorschriften

 • COVID-19: sensibiliseringscampagne ter bestrijding van gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld

 • Vergroting van de transparantie en toegankelijkheid wat betreft de gegevens van de burgers

 • Tussenkomst van Finexpo in vier aanvragen voor exportkrediet

 • Instemming met het Protocol van Londen inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee - tweede lezing

 • Instemming met vier overeenkomsten over wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie - tweede lezing

 • Varia