01 sep 2022 18:17

Agenda van de ministerraad van 2 september 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Benoeming van een Franstalige rechter van het Grondwettelijk Hof
 • Benoeming van leden van het beheerscomité van de dienst Fonds voor de medische ongevallen van het RIZIV
 • Wijzigingen inzake personeelscategorieën voor bijkomende of specifieke opdrachten van de federale overheidsdiensten
 • Verhoging van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen
 • Aanstelling leden van de raad van bestuur van het FANC
 • Wijzigingen inzake het personeelsstatuut van zonecommandant van een hulpverleningszone
 • Overheidsopdracht voor de DG Digitale Transformatie van de FOD BOSA
 • Regie der Gebouwen: restauratiewerken aan de gevels van het Justitiepaleis
 • Wijziging van arbeidsbepalingen inzake de sluiting van ondernemingen en de sociale zekerheid
 • Terugbetalingen NMBS en Infrabel naar aanleiding van overstromingsschade
 • Bestrijding van btw-fraude bij e-commerce
 • Tijdelijke bijkomende vergoeding voor artsen-specialisten in opleiding
 • Implementatie van het unieke digitale consumentenplatform Consumerconnect
 • Syntheserapport over de uitvoering van het federale klimaatbeleid 2021-2030
 • Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling - Tweede lezing
 • Internationaal Gerechtshof: Belgische tussenkomst in de zaak van Oekraïne tegen Rusland over genocide
 • Instemming met amendementen aan het verdrag van de Internationale Maritieme Organisatie
 • Uitvoeren van de desktop - en veldonderzoeken in de prinses Elisabeth zone
 • Varia