20 jul 2016 10:58

Agenda van de ministerraad van 20 juli 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet
 • Federaal Plan Armoedebestrijding 2016-2019
 • Asiel: lijst van veilige landen van herkomst
 • Tussentijdse status van het Only Once programma
 • Jaarverslag over de werking van het internecontrolesysteem en activiteiten van het Auditcomité van de federale overheid
 • Overdracht personeel van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Vlaams Gewest
 • Toekenning van een contingent eervolle onderscheidingen Nationale Orden voor de Federale Pensioendienst
 • Erkenning van natuurrampen juni 2014
 • Procedure voor evaluatiegesprekken van het operationeel personeel en ambulancepersoneel van de hulpverleningszones
 • Herziening van de wet over de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Overheidsopdrachten voor de federale politie: aankoop en onderhoud van gepantserde voertuigen en bakens
 • Globaal hervormingsplan parastatalen onder de voogdij van de minister van Defensie
 • Wijziging van de organieke wet van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten - Tweede lezing
 • Aanstelling van de voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
 • Oprichting van Sciensano: nieuwe wetenschappelijke instelling voor alle medische en veterinaire aspecten van de volksgezondheid
 • Diverse bepalingen over het rijkspersoneel met de tuchtregeling - Tweede lezing
 • Verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2015 en 2016
 • ITS-samenwerkingsakkoord: aanduiding van federale ministers vertegenwoordigd in de ITS-stuurgroep
 • Wijziging van de wet over de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen
 • Recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik: invoering van de vrijstellings- en terugbetalingsregeling voor professioneel gebruik
 • Diverse bepalingen over arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid
 • Gebruik van de e-box voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
 • Gezondheidszorg: begrotingskalender en aanpassing van de terugbetalingsprocedures
 • Erkenningsprocedure voor podologen
 • Wijziging van de statuten van bpost
 • Voorontwerp van wet over diverse bepalingen - Financiën - Tweede lezing
 • Aanvullend pensioen van de tweede pijler voor zelfstandigen actief als natuurlijk persoon
 • Invoering van een overbruggingsrecht voor zelfstandigen
 • Selectie van de directieleden van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen
 • Overheidsopdracht in het kader van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen
 • Diverse bepalingen over energie
 • Wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie
 • Deelname van militairen aan verschillende opdrachten en operaties
 • Evaluatie van de interne werking van B-FAST
 • Campagne voor een zetel in de VN-Veiligheidsraad
 • Instemming met internationale akten
 • Varia