20 jul 2017 10:48

Agenda van de ministerraad van 20 juli 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet
 • Nationaal actieplan Ondernemingen en Mensenrechten
 • Derde nationaal actieplan: Vrouwen, Vrede en Veiligheid 2017-2021
 • Hervorming van de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Tweede lezing
 • Algemeen omzettingskader van de NIS-richtlijn in België
 • Verdeling van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2016 en 2017
 • Dossiers met betrekking tot de Regie der gebouwen
 • Wijzigingen aan de procedure voor Bestuursrechtsspraak van de Raad van State
 • Verbetervoorstellen in het kader van de hervorming van de controle op de veiligheid van nucleaire installaties
 • Regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
 • Oprichting van de directie Beveiliging binnen de federale politie - Tweede lezing
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Implementatie van een centraal gecoördineerd samenwerkingsmodel voor aankoop binnen de federale overheid
 • Wijziging van het mandaatsysteem binnen de federale overheid
 • Samenwerking van de deelstaten aan de oprichting van de nieuwe instelling voor wetenschappelijk onderzoek Sciensano
 • Verbetering van de verkeersveiligheid
 • Hervorming van het ondernemingsrecht
 • Diverse fiscale bepalingen III
 • Planning van het medisch aanbod voor 2023 en de volgende jaren - Tweede lezing
 • Financiële tegemoetkoming voor de Algemene Unie der verpleegkundigen van België
 • Sociale reclassering van mindervaliden
 • Revalorisatie van de invaliditeitspensioenen voor de mijnwerkers
 • Welvaartsaanpassingen op het gebied van beroepsziekten - 2017-2018
 • Welvaartsaanpassingen op het gebied van arbeidsongevallen 2017-2018
 • Revalorisatie van het bedrag van de adoptie-uitkering voor zelfstandigen
 • Wijziging van de wet over OCMW-steun
 • Wijziging van de wet rond de financiering van de KMO's
 • Teruggave van de terreinen die worden bezet door het NAVO-hoofdkwartier in Brussel
 • Transfer van kredieten naar het budget van Defensie
 • Varia