19 mei 2016 18:59

Agenda van de ministerraad van 20 mei 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be. 

 • Gecombineerde vergunning voor buitenlandse werknemers
 • Tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een bijzondere verblijfssituatie bevinden
 • Technologische projecten i-Police en ECS voor de geïntegreerde politie in het kader van terrorismebestrijding
 • Aanwijzing juridisch adviseur die België bijstaat in de toekenning van een staatswaarborg aan de nucleaire exploitanten
 • Nieuw beheerscontract tussen de Belgische staat en de Nationale Loterij
 • Invoering ouderschapsverlof voor de 'Société wallonne des eaux'
 • Omzetting van de Europese richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties - Tweede lezing
 • Nationale Bank van België: verlenging maatregel over verhoging van de risicoweging
 • Uitbreiding van het bestaande begeleidingsinstrument voor begunstigden van leefloon - Tweede lezing
 • Aanwijzing bijzondere evaluator van de Belgische ontwikkelingssamenwerking
 • Varia