20 okt 2016 10:45

Agenda van de ministerraad van 20 oktober 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tweede deel van het programma 2016 van de leningen van staat tot staat
 • Samenwerkingsakkoord rond het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones
 • Uitwisseling van informatie en gegevens tussen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en andere overheidsdiensten
 • Regie der Gebouwen: promotieopdracht voor het ter beschikking stellen van een justitiepaleis in Eupen
 • Benoeming van leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie
 • Opstarten van een overheidsopdracht voor het inventariseren van federale studieactiviteiten
 • Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie voor 2017
 • Openbaar ambt: wijziging van verschillende bepalingen rond flexwerk
 • Gebruik van talen in bestuurszaken
 • Programmering van de militaire investeringen 2016-2030
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Oprichting van het War Heritage Institute
 • Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken
 • Verplichte tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector
 • Wijziging van bepalingen uit het Wetboek van economisch recht op het vlak van reprografie - Tweede lezing
 • Regularisatie van studieperioden voor de berekening van het ambtenarenpensioen
 • Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en de beheersing van de introductie en de verspreiding van invasieve uitheemse soorten
 • Vooruitbetaling van de ontvangsten uit gewestelijke verkeersboetes
 • Onderwerping aan de belasting van bepaalde door Belgische missies lokaal aangeworven werknemers
 • Instemming met het Protocol voor de toetreding van Montenegro tot de NAVO
 • Voorbereiding van de Europese Raad van 20 en 21 oktober 2016
 • Varia