19 okt 2023 17:02

Agenda van de ministerraad van 20 oktober 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Overheidsopdracht voor de geïntegreerde politie
 • Uitvoering van de bankwet inzake afwikkeling
 • Aanpassing van de berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage voor de uitzendsector - Tweede lezing
 • Toekenning van een subsidie aan de Duitstalige patiëntenvereniging “Patienten Rat und Treff”
 • Inwerkingtreding van erkenningsplicht voor orthoptisten en optometristen
 • Tweede beheerscontract universele postdienstverplichtingen (2024-2028)
 • Bepalingen inzake steunopdrachten door de federale politie
 • Toekenning van de federale dotaties 2023 aan de lokale politie
 • Oprichting Internationale Organisatie voor Maritieme Navigatie Ondersteunende Dienstverlening
 • Gewijzigde overeenkomst tussen België en Quebec inzake sociale zekerheid
 • Globaal budget farmaceutische specialiteiten 2023
 • Organisatie proces beoordeling arbeidsongeschiktheid -Tweede lezing
 • Erkenning van een daad als daden van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985
 • Varia