21 feb 2014 09:55

Agenda van de ministerraad van 21 februari 2014

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op  www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be. Na afloop van de ministerraad volgt een persconferentie van de regering. U kunt de persconferentie volgen via internet (streaming). De start wordt aangekondigd via de Twitter-accounts @belgiumbe en @eliodirupo. U kunt de video’s van de persconferenties ook bekijken op www.belgium.be en www.premier.be.

 • Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens voor paspoorten
 • Wijziging van de samenstelling van het Comité Finexpo
 • Administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones - tweede lezing
 • Loopbaan en statuut van sommige ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole
 • Financietoren - WTC III
 • Wetboek van economisch recht: betalings- en kredietinstellingen - tweede lezing
 • Reglementering van de postdienst inzake persdistributie
 • Betere informatie van de patiënt over zjn zorgfactuur - tweede lezing
 • Inschrijving van een kind ten laste van een gerechtigde bij een verzekeringsinstelling
 • Responsabilisering van de verzekeringsinstellingen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten
 • Genderquota bij de federale wetenschappelijke instellingen
 • Hervorming beslissingen van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit
 • Voorwaarden voor de toekenning van uitkeringen voor moederschapshulp aan vrouwelijke zelfstandigen
 • Berekening van de bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut van de zelfstandigen
 • Pensioenhervormingen voor zelfstandigen - tweede lezing
 • Zesde staatshervorming: hervorming van de doelgroepvermindering
 • Vervoersplan 2014-2017 van de NMBS
 • Alternatieve instellingen voor collectieve belegging - tweede lezing
 • Macro-prudentieel beleid en stabiliteit van het financiële stelsel
 • Contactpunt voor buitenlandse rekeningen
 • Wijziging van de Wetboek van de Inkomstenbelastingen naar aanleiding van het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden
 • Beroep tegen niet-inoverwegingneming van een asielaanvraag
 • Fund of European Aid to the Most Deprived