20 mei 2015 19:12

Agenda van de ministerraad van 21 mei 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Eerste deel van het 'Leningen van staat tot staat'-programma 2015
 • Asiel: procedure voor de aanvragen en de beroepen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Dienst Vreemdelingenzaken
 • Benoeming van leden van de Hoge Raad voor de werkgelegenheid
 • Gemeenschappelijke doelstellingen in het kader van de bestuursovereenkomsten 2016-2018
 • Terminologische wijzigingen in het kader van de modernisering van de FOD Financiën
 • Politioneel informatiebeheer
 • Bevoegde autoriteit verantwoordelijk voor het uitvoeren van de vergunning en het toezicht op de centrale effectenbewaarinstellingen
 • Autoriteit verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen tot erkenning van spoorwegondernemingen
 • Wijziging voorlopige regels die als beheerscontract voor Infrabel en NMBS gelden
 • Partnerorganisaties van de multilaterale samenwerking
 • Partnerlanden van de gouvernementele samenwerking
 • Afschaffing van de vrijstelling van btw voor esthetisch-chirurgische ingrepen
 • Varia