21 feb 2019 18:28

Agenda van de ministerraad van 22 februari 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Wijzigingen omtrent de organisatie van de opleidingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones
  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • Correctie van een tegenstrijdigheid in de wetgeving over de reglementering van de postdienst
  • Loopbaanonderbreking en tijdskrediet: bepalingen over de terugvordering van onverschuldigde bedragen
  • Maatregelen ter verzoening van werk en levenskwaliteit in het kader van de vermindering van de arbeidsprestaties
  • Wijzigingen omtrent het maximumbedrag van de vrijstelling voor het passief volgens het eenheidsstatuut
  • Integratie in de verzekering voor geneeskundige verzorging van begunstigden van de uitgestelde verzekering van de overzeese sociale zekerheid
  • Deelname van Defensie aan de operatie Barkhane in Tjaad
  • Varia