22 okt 2020 21:31

Agenda van de ministerraad van 23 oktober 2020

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • vernieuwing van de verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris)
  • COVID-19: verlenging van het overbruggingsrecht en de invoering van tijdelijke maatregelen voor zelfstandigen
  • programmatorische federale overheidsdiensten
  • meerjarenbegroting 2021-2024 - notificaties
  • oprichting van het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
  • COVID-19: hulp van Defensie 
  • varia