24 apr 2015 11:08

Agenda van de ministerraad van 24 april 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Asiel: lijst van veilige landen van herkomst
 • Toekenning van een toelage aan de vzw Auschwitz in Gedachtenis
 • Regie der Gebouwen: strategisch comité en meerjarenplannen
 • Bevlagging van openbare gebouwen: een datum wordt geschrapt
 • Overheidsopdracht voor de aankoop van haakarmvoertuigen
 • Wijziging van de territoriale afbakening van sommige hulpverleningszones
 • Veiligheidsvoorschriften voor de buitenbedrijfstelling van kerninstallaties
 • Benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van de Nationale Loterij
 • Kalender voor de opmaak van de begroting 2016
 • Overheidsopdrachten voor de FOD Financiën
 • Wijziging van de statuten van de NMBS en Infrabel
 • Wijziging in de algemene uitgavenbegroting met betrekking tot project 1733
 • Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2013
 • Verlenging van de toepassing van het koninklijk besluit over de werking van de werkgeversgroeperingen
 • Inhoudingen voor de financiering van de gemeenschappen en gewesten in het kader van de institutionele hervormingen
 • Belgische deelname aan de multinationale ontmijningsoperatie Open Spirit 2015 in de Baltische Zee
 • Deelname van Belgische militairen aan opdrachten in de Democratische Republiek Congo
 • Verlenging van de Belgische bijdrage aan de Europese trainingsopdracht van de Malinese strijdkrachten
 • Nationaal hervormingsplan 2015
 • Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap Belgacom in Proximus
 • Varia