24 mei 2013 12:35

Agenda van de ministerraad van 24 mei 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Optifed: BELINCOSOC-project voor de internationale samenwerking op het vlak van sociale bescherming
 • Ontwerp van marien ruimtelijk plan
 • Beliris: uitbreiding van het netwerk van het Brussels openbaar vervoer
 • Nieuwe tabellen met retributies voor de financiering van het FANC
 • Samenwerkingsakkoord met de drie gewesten over de opname van luchtvaartactiviteiten in de regeling van de handel voor uitstootrechten van broeikasgassen - tweede lezing
 • Wijziging van de statuten van bpost
 • Beter statuut voor slachtoffers bij strafuitvoeringen
 • Benoeming van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
 • Site Albert I-monument in erfpacht van de stad Nieuwpoort
 • Ministerraad geeft groen licht voor nieuwe regeling toegelaten arbeid bij pensioen - tweede lezing
 • Hervorming van de pensioenbonus: nieuwe stap naar langere loopbanen - tweede lezing
 • Hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen
 • Herberekening van het globale budget voor de werkingskosten van de ziekenhuizen
 • Inzet van een teamleader coördinatieteam in de NAVO-operatie Active Fence in Turkije
 • Instemming met de overeenkomst tussen België en de VS voor de preventie en bestrijding van ernstige misdaad -tweede lezing
 • Uitvoering van de overeenkomst over het eengemaakte octrooirecht
 • Deel twee van het programma van staatsleningen 2013