23 nov 2016 16:34

Agenda van de ministerraad van 24 november 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Belgische standpunten die zullen verdedigd worden tijdens de ESA-ministerraad in Luzern
 • Correcties als gevolg van de overdracht van personeel in het kader van de zesde staatshervorming
 • Bepalingen van overdracht van vrijwillige contactgegevens van burgers aan het Rijksregister
 • Overheidsopdracht voor de aankoop van INS/GPS-geleidingskits voor F-16's
 • Legercontingent voor 2017
 • Aanpassing van de regels die de vaststelling en de inning van de vergoeding voor reprografie regelen
 • Aanpassingen in de reglementering van sociaal secretariaten
 • Dimona-aangifte voor bepaalde categorieën van werknemers
 • Wijziging van het belastingstatuut van asielzoekers - tweede lezing
 • Invoering internrechtelijke vrijstelling voor aanvullende pensioenen van niet-inwoners - tweede lezing
 • Uitbreiding van Tax Shelter tot podiumwerken - tweede lezing
 • Varia