25 okt 2019 10:25

Agenda van de ministerraad van 25 oktober 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
  • Zichtbare vermeldingen op de identiteitskaart
  • Verlenging met één jaar van het contract voor de productie van identiteits- en verblijfsdocumenten
  • Asiel en Migratie: kledijvergoeding voor bepaalde personeelsleden van de FOD Binnenlandse Zaken
  • Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst
  • Wijziging van verschillende wetsteksten over het e-notariaat
  • Invoeging van de vergoedingen voor twee nieuwe kentekenplaten
  • Varia