26 feb 2016 10:40

Agenda van de ministerraad van 26 februari 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninklijk Meteorologisch Instituut en de Algemene Operationele Directie Mobiliteit en Waterwegen
 • Adviezen Raad van State enkel nog via elektronische weg bezorgd
 • Samenlevingsovereenkomst toegevoegd aan Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten
 • Evolutie van het dossier over PersoPoint, het federaal sociaal secretariaat
 • Verhoging van sommige minimumpensioenen en toekenning van een inhaalpremie
 • Basispensioenbijdragevoet 2018 voor het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de RSZPPO
 • Omzetting Europese richtlijn en verordening in het Belgische recht over het toezicht op de financiële sector en het vaststellen van marktmisbruik
 • Basisrentevoet voor belastingvermeerdering op winst, baten en bedoelde bezoldigingen
 • Organieke integratie van de gemeentebesturen en de OCMW's
 • Missies Civiel Crisisbeheer - Indicatieve planning voor 2016
 • Varia