28 mrt 2014 09:55

Agenda van de ministerraad van 28 maart 2014

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Richtlijnen voor de voorafbeelding van de begroting 2015
 • Vrijgave van de tweede schijf van het investeringsprogramma
 • Overdracht van goederen van gemeenten naar hulpverleningszones
 • Verdeling van de opdrachten voor civiele bescherming
 • Erkenning van de leden van het Executief van de Moslims van België
 • Beleidscoherentie voor ontwikkeling - tweede lezing
 • Oprichting van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling - tweede lezing
 • Erkenning en betoelaging van de koepels van niet-gouvernementele organisaties - tweede lezing
 • Eerste beheerscontract tussen de Staat en de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
 • Wijzigingen van de statuten van de NMBS Holding, Infrabel en HR Rail
 • Benoeming van leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie
 • Aanwerving van contractueel personeel voor de Belgische Mededingingsautoriteit
 • Statuut van de gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - tweede lezing
 • Dossiers van de Regie der Gebouwen
 • Strategisch Plan 2014-2016 van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
 • Invoering van de overgangsuitkering voor jonge weduwnaars en weduwen
 • Bevrachting en prijsvorming in de binnenvaart - tweede lezing
 • Selectievoorwaarden van de vaststellende ambtenaren in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties
 • Toegang tot beelden van bewakingscamera's in het openbaar vervoer
 • Minimum en maximum aantal personen belast met bewaking in dansgelegenheden
 • Bijakte bij de bestuursovereenkomst 2013-2015 van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers
 • Bijzondere toewijzing toegekend aan de RVA voor de financiering van de startbaanovereenkomsten
 • Samenwerkingsakkoord over de instapstages
 • Onderbrekingsuitkeringen samen met overlevingspensioen bij loopbaanonderbreking en tijdskrediet
 • Identificatie- en registratieregels voor varkens
 • Vervroegd pensioen in het stelsel van de zelfstandigen
 • Tweede evaluatie van het Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2012-2015
 • Bedrag voor het Belgian Paralympic Committee uit de subsidies van de Nationale Loterij
 • Berekening van de boete in het kader van de verkoop van gedematerialiseerde effecten
 • Invoering van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek - tweede lezing
 • Financiering van projecten voor de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen
 • Verlenging van de detachering van veiligheidsagenten voor de Belgische ambassade in Tripoli
 • Vormingsopdrachten van Defensie in de Democratische Republiek Congo
 • Maritieme escorteopdracht in het kader van de vernietiging van Syrische chemische wapens
 • Belgische deelname aan operatie ATALANTA in 2014
 • Perspectieven van de Belgische ruimtevaart
 • Regionale partnerorganisaties van de Belgische ontwikkelingssamenwerking