28 okt 2016 10:58

Agenda van de ministerraad van 28 oktober 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet
 • Vervanging van het oceanografisch onderzoeksschip Belgica
 • Strijd tegen de schijnerkenning van kinderen
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Kredieten voor de bijkomende uitgaven van de prescreening op Brussels Airport
 • Masterplan gevangenissen III - Aanpassing masterplan voor een detentie in humane omstandigheden
 • Intrafederale mobiliteit van de personeelsleden die de rechterlijke macht bijstaan en overplaatsing van militairen naar een overheidsdienst
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Verplichte keuring van spuittoestellen voor gewasbeschermingsmiddelen
 • Invoering van het ouderschapsverlof voor sommige contractuele medewerkers van het Vlaams Parlement
 • Structurele hervormingen van de arbeidsmarkt: voorontwerp van wet betreffende werkbaar en wendbaar werk
 • Hervorming financiering van de sociale zekerheid
 • Snellere en verhoogde financiële hulp voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en terrorisme
 • Toezicht op betalingstransacties
 • Minimum verblijfsvoorwaarde in België voor de inkomensgarantie voor ouderen - tweede lezing
 • Federale bijdrage aan het Nationale Klimaatadaptatieplan
 • Samenwerkingsakkoord met de gewesten met betrekking tot het nationaal register voor broeikasgassen
 • Nieuwe selectieprocedure voor grondafhandelingsdiensten
 • Detachering van een Belgisch expert gespecialiseerd in veiligheid en terrorismebestrijding bij de EU-delegatie in Sarajevo
 • Varia