29 apr 2016 10:09

Agenda van de ministerraad van 29 april 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be. 

 • Benoeming leden van een expertencommissie voor de evaluatie van de antidiscriminatiewetgeving
 • Evaluatie van ervaringsdeskundigen bij federale overheidsdiensten in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting
 • Organisatie van de BELARE-campagnes voor het Poolsecretariaat
 • Begroting: verdeling kredieten van de provisie veiligheid
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Oprichting van een gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters
 • Verwerking en analyse passagiersgegevens in aanpak tegen terrorisme en ernstige criminaliteit - Tweede lezing
 • Beheersovereenkomsten federale culturele instellingen
 • Overheidsopdracht voor Defensie: aankoop van componenten en diensten voor het Air Command & Control System
 • Overheidsopdracht voor FOD Financiën: meerjaren strategisch plan van de Belgische Administratie van de Douane en Accijnzen
 • Veiligheid van de Staat: mandaatfunctie voor de directeur van de analyse
 • Vervanging van een vertegenwoordiger in de Nationale Klimaatcommissie
 • Afschaffing 48-urenregel en uitbreiding elektronische arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid
 • Jaarlijkse vakantieregeling voor werknemers met flexi-job
 • Revalorisatie van de invaliditeitspensioenen voor de mijnwerkers
 • Vastlegging vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van zelfstandigen voor 2016
 • Diverse bepalingen over ambtenarenzaken
 • Wetswijziging over arbeidsongevallen en beroepsziekten in de overheidssector
 • Varia