28 apr 2022 17:15

Agenda van de ministerraad van 29 april 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Ambtenarenzaken: federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten
 • Vaststelling van het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair
 • Aanwijzing van een plaatsvervangend lid van de commissie belast met het toezicht op het inzamelen van gegevens door de inlichtingendiensten
 • Aanstelling van de adjunct-directeur-generaal van het War Heritage Institute
 • Werk: evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers
 • Betere bescherming zorgverloven voor gezinsverantwoordelijken
 • Wijzigingen betreffende de regelgeving over medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek – Tweede lezing
 • Verwerking van persoonsgegevens in het kader van verplichte COVID-19-vaccinatie van gezondheidszorgbeoefenaars
 • Erkenning beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen
 • Beheer van bodems verontreinigd door radioactieve stoffen
 • Verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2021
 • B-FAST-missies in het kader van de Oekraïense crisis
 • Nationaal Hervormingsprogramma 2022
 • Stabiliteitsprogramma
 • Juridische tweedelijnsbijstand: betaling van de advocatenvergoeding en de werkingskosten van de bureaus voor juridische bijstand
 • Aanpassing van wet kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg
 • Varia