29 jan 2016 10:22

Agenda van de ministerraad van 29 januari 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Activiteitenverslag 2012-2014 van de interministeriële coördinatiegroep Galileo
  • Modernisering vingerafdruksysteem van Dienst Vreemdelingenzaken
  • Begrotingskalender voorjaar 2016
  • Taalkaders van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden
  • Overheidsopdracht voor het onderhoud van ICT-toepassingen van FOD Financiën in 2016
  • Beschikbaarheid begunstigden van werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag
  • Diverse bepalingen over sociale zekerheid
  • Aanpassing technische parameters voor uitvoering tax shift bij werknemerscategorieën 1, 2 en 3
  • Varia