29 sep 2023 08:19

Agenda van de ministerraad van 29 september 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Benoeming van een lid van het Auditcomité van de federale overheid 
 • Ambtenarenzaken: nieuwe KPI's betreffende human resources binnen de federale overheid 
 • Ambtenarenzaken: overheidsopdracht inzake beheersoftware voor medische dossiers 
 • Benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen 
 • Overheidsopdrachten voor Defensie 
 • Uitbreiding van het Justitiepaleis II van Nijvel 
 • Wijzigingen inzake de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie 
 • Bestraffing van namaak en piraterij 
 • Diverse fiscale bepalingen 
 • Verplichting van het gebruik van gestructureerde elektronische facturen 
 • Financiering van de sociale akkoorden in de gezondheidssector 
 • Actualisering van de wetgeving inzake de bestrijding van enzoötische runderleucose en runder-, schapen- en geitenbrucellose 
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen in hechtenis 
 • Modernisering van de kansspelwet 
 • Elektronische communicatie tussen de OCMW's en de burgers 
 • Bijdrage aan het pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen 
 • Asiel en migratie: bijdrage aan de materiële hulp in geval van professionele inkomsten 
 • Bekrachtiging van een internationaal protocol inzake nucleaire wettelijke aansprakelijkheid 
 • Wet diverse fiscale bepalingen (2e lezing)
 • Subsidies aan gemeenten 2022 ikv opvang asiel en verlenging Refugee Medical Point
 • RRF – eerste betalingsaanvraag 
 • Identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken (2e lezing)
 • Maatregelen aangaande de personeelsschaarste in de zorgsector (gepensioneerden in de zorg)
 • Varia