02 mei 2013 20:28

Agenda van de ministerraad van 3 mei 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be. U kan de persconferentie van de federale regering rechtstreeks volgen op het videokanaal van de Eerste Minister. 

 • Omzendbrief: personeelsenveloppe en personeelsplan
 • Defensie: onderhoud van rijsimulatoren voor operationele voertuigen
 • Overheidsopdracht voor de Dienst Administratieve Vereenvoudiging
 • Moderniseringsplan van de FOD Financiën - Coperfin 2013 - Fase A
 • Nieuw mandaat voor de directeur van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen
 • Steun voor offshore windenergie
 • Exploitatievergunning van Brussels Airport Company SA verlengd
 • Boekhouding van de hulpverleningszones
 • Aanduiding ambtenaar voor gemeentelijke administratieve sancties
 • Oprichting van het interfederale Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme - tweede lezing
 • Gelegenheidsarbeid in de tuinbouwsector
 • Huwelijksvermogenrecht hervormd
 • Gerechtelijke bijstand hervormd
 • Jaarlijkse erkenning van producenten van biobrandstoffen
 • Ontwikkelingssamenwerking: subsidies voor organisaties van lijst usurperende bevoegdheden
 • Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet
 • Deelname van Defensie aan operatie Green Skander in Afghanistan