30 jan 2015 10:10

Agenda van de ministerraad van 30 januari 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Overdracht van personeel van de FOD Financiën naar de Vlaamse regering
 • Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen
 • Economische begroting 2015 - Kalender
 • Aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen
 • Wijziging van de Spoorcodex
 • Gezamenlijke vergadering van de Belgische en Luxemburgse regeringen
 • Inzet van een planningsteam in het kader van de internationale coalitie tegen DAESH
 • Deelname van Defensie aan de campagne Maritime Capacity Building 2015
 • Deelname van Defensie aan operatie ACTIVE ENDEAVOUR in het Middellandse Zeegebied
 • Deelname van Defensie aan een vormingsopdracht voor de Burundese krijgsmacht
 • Verdrag nr. 184 inzake de veiligheid en de gezondheid in de landbouw
 • Wijzigingen aan het verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren
 • Overeenkomst tussen België en Griekenland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van belastingontduiking
 • Protocol tot wijziging van het verdrag met betrekking tot de Internationale Hydrografische Organisatie
 • Akkoord tussen België en het Verenigd Koninkrijk over de afbakening van de exclusieve economische zone
 • Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme
 • Aanvullend protocol bij de verdragen van Genève van 12 augustus 1949 betreffende de aanvaarding van een aanvullend onderscheidend embleem
 • Samenwerkingsovereenkomst inzake satellietnavigatie tussen de Europese Unie en haar lidstaten en Noorwegen
 • Verdrag tussen België en Montenegro rond politiesamenwerking
 • Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Moldavië
 • Akkoord tussen het Koninkrijk België en Bioversity International
 • Overeenkomst tussen België en Senegal betreffende luchtvervoer
 • Overeenkomst tussen België en de Democratische Republiek Congo betreffende luchtvervoer
 • Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Tunesië
 • Verdrag tussen België en Nederland over de uitwisseling van gegevens om personen die ervan verdacht worden verkeersovertredingen te hebben gepleegd te identificeren
 • Overeenkomst rond de bijzondere vestigings- en functioneringsvoorwaarden van SHAPE op het Belgische grondgebied
 • Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Albanië