03 jun 2010 15:18

Agenda van de ministerraad van 4 juni 2010

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

  • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
  • Regie der Gebouwen: centralisatie van de diensten van de FOD Financiën in Doornik
  • Fonds voor de medische ongevallen: vaststelling van het bedrag voor het Fonds voor de medische ongevallen
  • Sociaal akkoord - gezondheidssector: financiering van het bijkomend verlof en het peterschap in de ziekenhuizen
  • Sociale zekerheid: financiering van het sociaal akoord 2010
  • Sociale zekerheid: zorg- en verpleegkundigen die avondprestaties verrichten voor diensten van thuisverpleging en wijkgezondheidscentra ontvangen toeslag
  • Anticrisismaatregelen: personeelskredieten voor de uitvoering van de verlengde anticrisismaatregelen
  • Gezinshereniging: vaststelling van de criteria voor voldoende huisvesting in het kader van de gezinshereniging van vreemdelingen in België
  • Verbod op het gebruik van ionisatierookdetectoren in huis
  • Uitvoering van de wet over de methoden voor het verzamelen van gegevens door de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.