04 mrt 2016 10:41

Agenda van de ministerraad van 4 maart 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Halfjaarlijks verslag van het federaal plan 'gender mainstreaming'
 • Uitbreiding delegatie van bevoegdheden Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
 • Hernieuwing mandaat leden Auditcomité van de Federale Overheid
 • Contractverlenging Adjunct Project Manager voor de renovatie van blok A in Residence Palace
 • Regie der Gebouwen: Organisatie en afhandeling van vastgoedverrichtingen
 • Overheidsopdracht voor het inhuren van een reisbemiddelaar voor de organisatie van professionele reizen van verschillende federale overheidsdiensten
 • Evolutie van het dossier over PersoPoint, het federaal sociaal secretariaat
 • Uitvoering van het statuut van mandaathouders binnen de overheidsdiensten
 • Aanpassing in samenstelling en werkwijze Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 • Nieuw criterium voor exploitanten en traiteurs voor het uitreiken van een kassaticket via een geregistreerd kassasysteem
 • Bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen
 • Varia