04 dec 2008 15:34

Agenda van de ministerraad van 5 december 2008

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

 • Openbare boekhouding: boekhoudkundig plan en inrichting van de Commissie van de openbare comptabiliteit
 • Amendement inzake de faillissementswet: opening van post bestemd voor de gefailleerde door curatoren
 • Verlenging van het tijdelijke kader van raadsheren en substituten-procureur-generaal in hoven van beroep en parketten-generaal 
 • Verdeling van de gemeentelijke dotaties in meergemeentepolitiezones
 • GSM-netwerken: einde van drie 2G licenties midden 2013
 • Herverdeling van de arbeid in de openbare sector: halftijdse vervroegde uittreding en vrijwillige vierdagenweek in de openbare
  sector verlengd tot eind 2010
 • Akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen: reglementering van derdebetalersregeling voor tandheelkundigen
 • Vrij verkeer van werknemers: tewerkstelling van Bulgaarse en Roemeense werknemers
 • Wijziging PWA-cheques
 • Aanpassing van het stelsel van financiering van het betaald educatief verlof
 • Instemming met het besluit van de Raad van de EU over het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen 

  Na de bespreking in de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.