05 feb 2016 10:33

Agenda van de ministerraad van 5 februari 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Overgangsregeling voor de uitbetaling van tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden in 2016
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Dossiers inzake Regie der Gebouwen
 • Huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars
 • Benoeming leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling
 • Overheidsopdracht over consultancy voor ontwikkeling van diverse informaticaprojecten voor de FOD Mobiliteit en Vervoer
 • Voorlopige regels voor beheerscontract NMBS en Infrabel
 • Diverse bepalingen over gezondheid
 • Betaling voor de creatie van tewerkstelling in de sector van de revalidatiecentra
 • Methode voor de raming van de gewestelijke ontvangsten uit de personenbelasting
 • Afrekening van de gewestelijke inkomsten uit de personenbelasting en gewestelijke belastingregels in de belasting van niet-inwoners
 • Minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes benzine moeten bevatten
 • Diverse wijzigingen over de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
 • Belgische bijdrage aan de missie EUTM Mali in 2016
 • Sociale maribel
 • Varia