05 jul 2018 18:12

Agenda van de ministerraad van 6 juli 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in drie aanvragen voor exportkrediet
 • Domeinconcessie voor installaties voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden
 • Overdracht van personeelsleden van het RIZIV naar naar de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • Specifieke dotatie aan de hulpverleningszone Hainaut-Centre voor de ondersteuning van de brandweerdienst van SHAPE
 • Politieambt: toekenning van de hoedanigheid van officier van bestuurlijke politie
 • Erkenning van een bedrijf als adviesorgaan voor de elektronische stemsystemen en voor de software voor stemopneming
 • Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen en de politierechtbank Limburg
 • Vervanging van vier leden van de raad van bestuur van de NMBS
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Overheidsopdracht voor bewakingsdiensten voor twee gebouwen van de FOD Financiën
 • Goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
 • Financiering van de sociale akkoorden die betrekking hebben op de federale gezondheidssectoren
 • Betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector
 • Vrijstelling van sociale bijdragen voor bepaalde vergoedingen in de luchtvaartsector
 • Bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden
 • Energietransitiefonds: toekenning van steun aan de geselecteerde projecten toegekend na de oproep tot voorstellen van december 2017
 • Deelname van Defensie aan de operatie 'Historical Ordnance Disposal' voor de Noorse kust
 • Defense Capacity Building in Georgië: verderzetting van de activiteiten in 2018
 • Deelname van Defensie aan de Baltic Air Policing Mission in Litouwen
 • Varia