05 mrt 2015 17:54

Agenda van de ministerraad van 6 maart 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Statistische behandeling van de DBFM-contracten voor de nieuwe gevangenissen
  • Leidende principes voor de bestuursovereenkomsten van de federale overheidsdiensten
  • Benoeming van de directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
  • Seveso-samenwerkingsakkoord
  • Uitvoering van het ontwerp van sociaal akkoord: maaltijdcheques en resultaatsgebonden voordelen
  • Nieuwe accrediteringsvoorwaarden voor tandartsen
  • Bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector
  • Bijdrage financiële sector
  • Beheer van het commercieel evenwicht van het aardgasnet
  • Varia