05 sep 2013 18:57

Agenda van de ministerraad van 6 september 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Benoeming van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit
 • Overheidsopdrachten voor de FOD Budget en Beheerscontrole
 • Hervorming van de loopbaan van het veiligheidspersoneel van de algemene directie van de dienst Vreemdelingenzaken
 • Loopbaan voor de personeelsleden van de centra voor noodoproepen
 • Hervorming van de loopbaan bij federale overheid - tweede lezing
 • Financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg 2013
 • Inwerkingtreding van de erkenningsprocedure voor medisch laboratorium technologen
 • Financiering van het sociaal akkoord: peterschap en bijkomend verlof voor +vijftigjarigen
 • Financiering sociale akkoorden voor federale gezondheidszorg
 • Promotie van efficiënte diagnostische methoden voor melanomen
 • Financiering van het betaald educatief verlof
 • Terugbetaling van loonkost bij betaald educatief verlof
 • Taken uitgevoerd in opdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
 • Tweede protocol voor de amendering van de overeenkomst over de Europese Luchtmachtgroep